برشکاری در محل

برشکاری در محل

انجام خرده ترین و حتی سنگین ترین کار فنی جوشکاری و برشکاری در محل را به ما بسپارید ارائه دهنده خدمات با کیفیت و استاندارد جوشکاری و برشکاری در تهران و تمام مناطق تهران

جوشکاری و برشکاری عمده و خرده با ترانس های جوشکاری و برشکاری با هوا برش(هوایی و زمینی)ساخت انواع پنجره، دَر ورودی و خروجینرده محافظ پنجره، نرده کنار راه پلهخرپا، پل های پیاده روی و خانگیشیروانی و سایه بان برای پارکینگ ماشینتغییرات و تعمیرات انواع سازه های آهنیساخت نرده کنار راه پله استیل و نصب آنساخت دَر کشویی یا آکاردئون و …

ساخت درب وپنجره درمحل اجرای اسکلت فلزی اجرای اهنکشی ساختمان اجرای نبشی کاری ساخت سایبان ماشین کلیه خدمات جوشکاری پذیرفته میشود

جزئیات نمونه کار

نمایش نمونه کار

برچسب ها